Hemijska olovka u transparentnoj tubi

Opis

Metalna hemijska olovka sa ugraviranim delovima na gripu

u transparentnoj tubi